Komunikat

Wobec braku zadeklarowanego wsparcia finansowego ludzi popierających inicjatywę budowy silnej Zjednoczonej Organizacji Narodowej służącej Polsce i Polakom – Piotr Moskwa zrezygnował z uczestnictwa w organizacji.
W ramach tej decyzji zaprzestał też promocji ZON i odmówił patronatu medialnego ze strony Polskich Mediów Niezależnych oraz partnerskich.

 

Adam Górski
ww.zon-2019.pl